04

Modificatie

RheoFalt

RheoFalt


Additieven

Gemodificeerd Asfalt - Duurzaam Asfalt

RheoFalt WKR-2
De WKR types zijn eind jaren tachtig ontstaan en zijn eigenlijke een uitvloeisel van een groot rheologisch onderzoek naar de eigenschappen van standaard penetratie bitumen. Dit project heeft geresulteerd in enkele honderden polymeermengsel met zeer uiteenlopende eigenschappen. Bij alle mengsels stond voorop dat de modificatie in een standaard batch-menger moesten kunnen worden toegevoegd met geen of minimale aanpassingen. Daarnaast moest het gemodificeerde asfalt door een gewone asfaltploeg, met minimale instructies, kunnen worden gelegd.

RheoFalt WKR-2 - Mac DriveRheoFalt WKR-2

Voordelen RheoFalt WKR-2

 • Speciaal voor de wegenbouw ontworpen
 • De enige modificatie die bestaat uit een mengsel van polymeren
 • De enige modificatie die naast polymeren ook hechtingsverbeteraars en antioxidanten bevat.
 • Eén van de weinige modificaties die snel en met low sheer is in te mengen
 • Door een onervaren asfalt ploeg goed te leggen
 • Geen mengapparatuur nodig om de modificatie in de bitumen tank te mengen
 • ‘ Batch-gewijs’  modificeren is mogelijk
 • Automatisch doseerbaar
 • Zeer breed doseringspercentage
 • Geeft op laboratorium-schaal dezelfde resultaten als molen-gemengd materiaal.
 • Langdurige praktijk ervaringen onder zeer zware belastingen. (> 14 jaar)
 • Zeer goed recyclebaar in normaal asfalt.

Wij geven u gedegen begeleiding en advies.‚Äč