03

Meer over pigmenten

Pigmenten

Pigmenten


Kleurbeton

Het woord pigment komt van het Latijnse woord 'pigmentum' dat 'verf' betekent. Pigment is van zichzelf meestal een poeder en wordt pas verf als het vermengd wordt met een bindmiddel, zoals water of olie. In het algemeen kun je stellen dat pigment een stof is die kleur geeft.

Er bestaan zeer veel verschillende soorten pigmenten. We kunnen ze indelen naar oorsprong (synthetisch of natuurlijk pigment) of bijvoorbeeld op basis van de samenstelling (anorganisch en organische pigmenten).

Natuurlijke pigmenten kunnen een organische oorsprong hebben, maar worden ook vaak gewonnen als mineraal. Om geschikt te zijn als pigment voor de bepaalde toepassingen, moet het een stabiele verbinding zijn die niet door bindmiddelen of andere pigmenten wordt aangetast. Evenmin mag het pigment oxideren onder invloed van de zuurstof in de lucht. Tenslotte moet de kleur lichtecht zijn, en niet onder invloed van zonlicht verbleken.

Het merendeel van de pigmenten zijn gesynthetiseerd op basis van mineralen of organische stoffen. De belangrijkste minerale synthetische pigmenten zijn ijzeroxides, chroom, cobalt, titanium, etc.

Pigmenten krijgen hun kleur doordat ieder pigment bepaalde golflengten van het licht absorbeert. Niet alle pigmenten absorberen dezelfde golflengten. Afhankelijk van de geabsorbeerde golflengten wordt een bepaalde kleur gereflecteerd. Dat wil zeggen: teruggekaatst naar ons oog. Sommige pigmenten absorberen licht van alle golflengten. Dat geeft en zwarte kleur.
Andere absorberen bijvoorbeeld alleen licht met golflengten die corresponderen met rood, geel of groen licht. Dat zorgt voor een groen-blauwe kleur. Het geabsorbeerde licht wordt aan ons oog onttrokken, het gereflecteerde licht nemen wij waar als de kleur van het pigment.

Pigmenten komen van nature voor in mineralen en in de cellen van planten en dieren. Naar hun oorsprong kunnen pigmenten in twee typen worden ingedeeld:

Anorganische pigmenten
Organische pigmenten

Natuurlijke pigmenten
De natuurlijke pigmenten die Ventraco Colour in het assortiment heeft worden gewonnen in mijnen in Spanje. Het grote voordeel van deze pigmenten is dat ze nauwelijks belastend zijn voor het milieu.