08

Geen stikstofprobleem bij aanleg fietspaden

Nieuws

Nieuws

Aanleg en verbreding fietspaden: een gouden kans in de stikstofcrisis! Uit berekeningen die zijn uitgevoerd met het officiële stikstofmodel AERIUS blijkt dat de aanleg van fietspaden slechts een minimale hoeveelheid stikstofemissies veroorzaakt. Hierdoor treedt in de meeste situaties geen extra depositie op, zelfs als de aanleg plaatsvindt in de buurt van een Natura 2000-gebied waar stikstofgevoelige soorten voorkomen.

Lees hier het onderzoek door economisch adviesbureau Ecorys en ingenieursbureau Movares.