08

Onderzoek naar clear binder

Nieuws

Nieuws

Onlangs heeft TAUW in opdracht van Latexfalt en Ooms Producten een onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat het mogelijk is om op verantwoorde wijze een hoogwaardig warm mix kleurasfalt te produceren door gebruik te maken van een clear binder.

De belangrijkste bevindingen:

 • Kleurloos bindmiddel is van vergelijkbare kwaliteit (of qua mechanische eigenschappen) als zwarte bitumen en heeft een consistentere kwaliteit.\
   
 • De nieuwe generatie kleurloos bindmiddel (low temperature) kan probleemloos worden geproduceerd en verwerkt bij temperaturen tussen 130 en 140 graden Celsius (warm mix) en past daarmee uitstekend binnen de ambitie van de VBW om per 2025 te stoppen met de productie van wegenbouwasfalt op hoge temperaturen (hot mix).
   
 • Het gebruik van een kleurloos bindmiddel zorgt voor een helderdere kleur en draagt bij aan de kwaliteit van het wegdek.
   
 • De uitstoot van emissies, dampen en aerosolen bij deze lagere temperaturen is minimaal en blijft ruimschoots onder de grenswaarden die zijn opgenomen in de Arbonormen.
   
 • Kleurloos bindmiddel is volledig compatibel met standaard bitumen, waardoor recycling van gekleurd asfalt goed mogelijk is. Voor horizontale recycling, waarmee optimaal hergebruik wordt bevorderd, is het advies om het PR-materiaal van kleurasfalt apart op te slaan bij de asfaltbanken en centrales.

Lees hier het volledige rapport