05

Maastunnel Rotterdam

Projecten

Maastunnel Rotterdam


Geel asfalt

De Maastunnel in Rotterdam is een monument en de oudste tunnel van Nederland (1942). De tunnel is gedurende de laatste 2 jaar volledig gerenoveerd.
Geen bruut sloopwerk, maar een precisie werk, waar bijvoorbeeld de natuursteenbanden verwijderd moesten worden om vervolgens onbeschadigd terug geplaatst te worden.
Aannemingsmaatschappij van Gelder heeft de uitvoering van dit project voor haar rekening genomen.

Veel oude elementen moesten met grote zorgvuldigheid verwijderd worden om vervolgens weer terug geplaatst te kunnen worden.

Daarnaast moest het asfalt worden verwijderd en het beton worden behandeld met een vloeistofdicht membraam.

Na het terugplaatsen van de natuursteenbanden kon er begonnen worden met asfalteren.

Er is gekozen voor geel asfalt om zo de tunnel weer in ere te kunnen herstellen naar het originele ontwerp. In combinatie met speciale LED-verlichting en de reflecterende steenslag van Rotim geeft de hele tunnel een zacht gele uitstraling.